000

Warning: Use of undefined constant ‘dynamic_sidebar’ - assumed '‘dynamic_sidebar’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/stengalleriet.se/public_html/wp-content/themes/divi-child/header.php on line 86

Personuppgiftspolicy & Cookies

Upgifter

Innan du kan ingå ett avtal med oss behöver vi följande uppgifter

Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress

i registrerar dina personuppgifter fö att kunna leverera varan till dig. Genom att leverera dina personuppgifter till oss så accepterar du att vi kan kontakta dig via e-post eller SMS, angående detaljerna i din beställning.

När vi samlar in personuppgifter via våran hemsida, så ser vi till att det sker i samband med ditt uttryckliga medgivande, så att du alltid är informerad om exakt vilken information som samlas in och varför. Alls uppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen.

Lagring

Uppgifterna registreras hos Göteborgs Mineral & Stengalleri och lagras i 7 år, räknat från utgåengen av det räkenskapsår som handeln är genomförd.

Uppgifterna lagras i enlighet med kapitel 7 i Bokföringslagen.

Uppgifterna lagras säkert och konfidentiellt på datorer med begränsad åtkomst och i kontrollerade faciliteter. Säkerhetskontrollen revideras fortlöpande för att vi alltid skall kunna hantera användaruppgifterna försvarligt med hänsyn till dina rättigheter. 100% säkerhet vid överföringar på internet kan inte garanteras. Det finns risk för att andra otillbörligen tilltvingar sig åtkomst till upplysningarna när de skickas och lagras elektroniskt, och du lämnar därför ut dina personuppgifter på eget ansvar.

Den snabba utveckligen på internet betyder att ändringar i våras hantering av personuppgifter kan bli nödvändiga, och vi förbehåller oss därför rätten att ändra eller uppdatera de nuvarande riktlinjerna för hantering av personuppgifter. Om detta blir aktuellt så uppdateras ”Senast uppdaterat” i botten av denna sida. Om det handlar om omfattande ändringar så kommer vi även att ge besked om detta via vår webbsida.

Vi lagrar inte kundupplysningar krypterat

Vi överför inte kundupplysningar krypterat

 

Vem har tillgång?
Direktören för Göteborgs Mineral & Stengalleri har tillgång till de uppgifter som registreras om dig.

Den dataansvarige på www.stengalleriet.se är Rolf Tärnås

Tredjepart

Uppgifter lämnade till www.stengalleriet.se vidarebefordras eller säljs inte på något sätt vidare till tredjepart, såvida det inte är i samband med en omstrukturering, eller hel eller delvis försäljning av hela företaget. En eventuell vidarebefordran av uppgifter i en sådan situation kommer då att ske i enlighet med Personuppgiftslagen. Vi registrerar inte några känsliga personuppgifter.

Recensionssida

Var uppmärksam på följande:

Om webbsidan använder sig av en recensionssida så betraktas detta som vidarebefordran av uppgifter till tredjepart. Detta SKALL anges här, och då skall det anges VEM som uppgifterna vidarebefordras till.

Invändningar och Registerutdrag

Som registrerad hos Göteborgs Mineral & Stengalleri så har du alltid rätt att invända mot registreringarna. Dessutom så har du rätt till att begära ett utdrag av de uppgifter, som har registrerats om dig.

Om en uppgift är felaktig eller eller irrelevanta så har du rätt att kräva att den rättas eller tas bort. Dessa rättigheter har du enligt Personuppgiftslagen.

Begäran om registerutdrag och rättelser skall skickas skriftligen till Göteborgs Mineral & Stengalleri via e-post stengalleriet@telia.com.

Klagomål

Om du vill skicka ett klagomål angående ditt köp så skall du kontakta Rolf Tärnås på stengalleriet@telia.com. Om det inte lyckas att hitta en lösning, som är acceptabel för bägge parter så kan du klaga till den relevanta instansen för området Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 10123 Stockholm. www.arn.se, arn@arn.se. Tel. 08-50886000, förutsatt att villkoren för detta är uppfylda.

Du kan klaga över behandlingen av personuppgifter och data om dig. Klagomålet skall skickas till Datainspektionen.

Tvist

Tvister mellan företaget och kunden avgörs enligt svensk lag.

Cookies

En cookie är en liten informationspost, som lagras i din webbläsare. Det är inte ett program, och den kan inte läsa eller förstöra data i din dator eller enhet.

Det är enbart den webbsida som har lagt cookien i din webbläsare som kan läsa den. Cookien kan inte innehålla virus eller liknande och som kan skada din dator.

Läs mer om cookies på www.cookiecentral.com.

På www.stengalleriet.se används cookies enbart för att optimera funktionaliteten på webbsidan, med syfte att förbättra kundupplevelsen, t.ex. genom att komma ihåg inställningar.

Cookies kan tas bort/blockeras: https://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/